سوابق کاری

سوابق کاری
مدرس و مشاور در گروه مشاوران کسب و کار نوین،
مدرس در شتاب دهنده های دانشگاه صنعتی شریف،
مشاور مدیرعامل در چند ده شرکت خارجی بین المللی و داخلی،
مدرس در بسیاری از شرکت های بازاریابی و آی تی،
مدرس در هلدینگ گروه شرکت های برتر،
مدرس در مجتمع فنی تهران،
مدیر عامل در شرکت اندیشه توسعه شرق،
مدیر عامل در شرکت شبکه عصر نوین،
مدیر عامل در هلدینگ دلتا سیستم،
مدرس در شرکت های خدماتی سرویک،
مدرس و مشاور در گروه رامتن،
مدرس در گروه صنعتی ایران خودرو: امداد خودروی ایران،
مدرس در مجموعه قطارهای راه آهن فدک،
مدرس CIP فرودگام امام خمینی،
مدرس ام بی ای پزشکی و دندانپزشکی،
مشاور در سیستم های توریسم درمانی پزشکی و دندانپزشکی
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: