عمده فروشی

عمده فروشی
“عمده فروشى ” شامل همه فعالیت هاى مربوط به خرید کالاها یا خدمات (براى فروش مجدد یا به مصرف رساندن در شرکت) مى شود. کشاورزان و تولید کنندگان در این گروه قرار نمى گیرند ، زیرا کار یا وظیفه اصلى آن ها تولید است ، خرده فروشى ها مستثنا مى شوند.

تفاوت عمده فروشی و خرده فروشی

عمده فروشى ها ( که آن ها را ” توزیع کننده ” هم مى نامند چندین تفاوت با خرده فروشى ها دارند. نخست ، عمده فروشى ها به ترویج ، جو حاکم بر بازار و محل تأسیس سازمان اهمیت نمى دهند ، زیرا مشتریان آن ها شرکت هاى دیگر ( و نه مصرف کنندگان نهایى ) هستند. دوم ، حجم معادله عمده فروش ها بسیار بیش از حجم معامله خرده فروش ها است. در مقایسه با خرده فروش ها ، آن ها در حوزه هاى بسیار گسترده تر معادله مى کنند. سوم ، از دیدگاه اعمال مقررات و قوانین مالیاتى ، دولت با آن ها به شیوه اى متفاوت عمل مى کند ( در مقایسه با خرده فروشى ها ) .

چرا تولید کنندگان محصولات را به صورت مستقیم به خرده فروش ها یا مصرف کنندگان نهایى نمى فروشند ؟

ترویج براى فروش
نیروى فروش عمده فروشى ها می توانند با هزینه بسیار کم با شرکت هاى کوچک ( مشتریان ) تماس برقرار کنند. آن ها با مشتریان تماس بیشترى دارند و خریداران به آن ها اعتماد بیشترى مى کنند ( در مقایسه با تولید کنندگان که در نقطه هاى دور دست قرار دارند ) .

تهیه انواع کالا و جور کردن جنس 
شرکت هاى عمده فروش مى توانند انواع کالاها را بخرند ( اقلام مورد نیاز را به صورت گزینشى تهیه کنند ) و گونه هاى مختلف مورد نیاز مشتریان را تهیه کنند ( جنس مورد نیاز آن ها را جور کنند ) و باعث شوند که آن ها در وقت و انرژى خود صرفه جویى کنند.

خرید انبوه و تفکیک به اجزاى کوچک 
عمده فروشى ها بار چندین کامیون یا واگن را به طور یک جا مى خرند و آن ها را به اجزاى کوچک تر تقسیم مى کنند تا مشتریان ( خرده فروشى ها ) بتوانند صرفه جویى کنند.

انبار دارى 
عمده فروش ها حجم هاى بزرگى از انواع کالا در انبارهاى خود نگه مى دارند و بدین گونه هزینه هاى انبارها و ریسک هایى را که عرضه کنندگان و مشتریان در معرض آن ها قرار مى گیرند ، کاهش مى دهند.

حمل و نقل 
عمده فروش ها مى توانند کالاها را سریع تر به خریداران تحویل دهند ، زیرا آن ها با خریداران تماس نزدیک ترى دارند.

تأمین مالى
فروش قسطى . عمده فروش ها به مشتریان اعتبار مالى مى دهند ( کالاها را به صورت قسطى به آن ها مى فروشند ) و از سوى دیگر با دادن تقاضاهاى زود هنگام به عرضه کنندگان ( تولید کنندگان ) و پرداخت صورت حساب در موعد مقرر ، مى توانند آن ها را تأمین مالى نمایند.

پذیرفتن ریسک 
عمده فروش با خریدن کالاها و انتقال سند مالکیت به نام خود ( مانند خودرو ) بسیارى از هزینه ها و ریسک هاى مربوط به دزدى ، خسارت دیدن محصول و ناباب یا منسوخ شدن آن را مى پذیرند.

اطلاع رسانى
عمده فروش ها اطلاعات مربوط به نوع فعالیت شرکت هاى رقیب ، محصولات جدید ( عرضه شده به بازار ) تغییرات رخ داده در قیمت ها را به عرضه کنندگان و مشتریان مى دهند.

ارائه خدمات در زمینه مدیریت 
عمده فروش با ارائه دیدگاه هاى کارشناسانه درباره نماى فروشگاه ، به کارگیرى سیستم هاى حسابدارى و کنترل و دادن آموزش هاى لازم به کارکنان خرده فروشى ها ( مشتریان ) مى توانند فرآیند عملیات آن ها را بهبود بخشند . امکان دارد با برگزارى دوره هاى آموزشى براى کارکنان مشتریان ( شرکت هاى فعال در فناورى پیشرفته ) کمک هاى زیادى به آن ها بنمایند.
رفرنس:مارکتینگ ایران تلنت


 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید:

کسب اطلاعات بیشتر

برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره و آشنایی با موثرترین شیوه های تبلیغات مرتبط با حوزه کاری خود، دریافت کمپین های تبلیغاتی و راهکارهای عملیاتی برای توسعه کسب و کار و برندینگ و آگاهی از دوره ها و کارگاه های آموزشی همین حالا با شماره 09122006830 تماس بگیرید یا از طریق فرم تماس یا شبکه های اجتماعی،  با ما در ارتباط باشید.