مهارت ها

مهارت ها
طراحی و پیاده سازی کمپین های موثر تبلیغاتی
تدوین انواع مدل های کسب و کار موفق محلی
توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط
تدوین انواع استراتژی های تبلیغاتی نفوذ در بازار
طراحی الگوهای کارا و دقیق برای مخاطبین هدف
تحقیقات بازار و بررسی مدل های مناسب بازاریابی
عملیاتی و اجرایی کردن کمپین های مستقل و تکمیلی
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: