مهارت ها

مهارت ها
طراحی و پیاده سازی کمپین های تبلیغاتی
تدوین انواع مدل های کسب و کار محلی
توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط
تدوین استراتژی های تبلیغاتی نفوذ در بازار
طراحی الگوهای کارا برای مخاطبین هدف
تحقیقات بازار و بررسی مدل های مناسب بازاریابی
عملیاتی و اجرایی کردن کمپین های مستقل و تکمیلی
تدوین برنامه های بازاریابی
پیاده سازی و اجرای کمپین های دیتاماینینگ و دیتامایندینگ
برگزاری انواع کلاس ها و دوره های مرتبط با کسب و کارهای خرد و متوسط و ارائه راهکارهای تبلیغاتی موثر برای هر یک از آنها در حوزه دیجیتال مارکتینگ
تدوین و پیاده سازی کمپین های برندینگ،شخصیت برند و هویت برند
ارائه راهکارهای اختصاصی بازگرداندن مشتریان از دست رفته
 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: