نتایج جستجو

نگارش محتوای مناسب

 عصر حاضر، عصر بی حوصلگی آدم هاست. آدم ها در نوشتن محتوا و خواندن آن مانند خزنده های گوگل عمل میکنند. به هرسایت و مطلبی سر میزنند و ذره ای از مطالب نخوانده از سایت خارج میشوند. اگر بتوانید اندکی آنها را با یک متن خوب آرام کنید، شما برنده این میدان هستید.شاید باور این نکته سخت باشد اما طبق آمار گوگل در هر 24 ساعت بیش از 2 میلیون مقاله و خبر در سایتها منتشر می شود. با اینحال اما متاسفانه تکنولوژی ها باز هم بسیار سریع‌تر از حجم محتوا رشد کرده‌. کیفیت محتوا امری متفاوت از کمیت آن است و امروزه سایتها با رنگ و قالب های مختلف و از طریق دستگاه های مختلف برای مخاطب نمایش داده می شود ولی از تولید محتوای ناب و خوب برای مخاطب و مناسب برای گوگل، خبری نیست. معضل محتوا به قوت خود باقی ست و اگر توانایی تولید محتوای خوب را داشته باشید میتوانید یک سرو گردن از رقیبا خود بالاتر بیاستید. بازدید کننده در چند ثانیه در مورد محتوای شما قضاوت میکند. فرصت زیادی برای جذب او ندارید.