نتایج جستجو
کلینیک محصول چیست و چه زمانی باید کلینیک محصول اجرا شود

کلینیک محصول چیست و چه زمانی باید کلینیک محصول اجرا شود؟

کلینیک محصول یک متد تحقیقات بازاریابی می باشد که به کمک آن انتظارات مشتری ها در مورد محصولات و خدمات شرکت مورد بررسی قرار می گیرد و واحدهای مختلف از قبیل واحد تولید ، تحقیق و توسعه ، بازاریابی شرکت تصمیمات خود را در مقاطع مختلف بر اساس این نظرات اتخاذ می نماید.